Kornea Nakli (Keratoplasti)

Kornea Nakli ( Keratoplasti) kornea bozukluklarında gözlük veya kontakt lenslerle başarı sağlanamayan hastalarda başarı ile uygulanılmaktadır. Korneanin damarsiz yapısı bu yöntemin başarı şansını artırmaktatır. Bildirilen başarı yüzdesi bu cerrahide %93-%96 arasında degişmektedir. Keratokonus hastalarının yaklaşık %20'si hayatı süresince kornea nakline ihtiyaç duyar. Cerrahi tekniklerin gelişmesine rağmen ameliyat sonrasi gormenin duzelmesi 6 ay veya daha uzun sürmektedir. Dikişlerin çok uzun süre korneada bırakılması bu sürenin uzamasında en önemli etkendir.

Ameliyat endikasyonu, kontakt lenste başarısızlık, görmeyi etkileyen merkezi skar ve kontakt lense rağmen kötü görmedir.  Ameliyattakı yüksek başarı şansına rağmen dikişlerin yüksek astigmat oluşturacağı ve görmeyi etkileyebileceği hastalar tarafından bilinmelidir. Dikişler genellikle birinci yılın sonunda astigmat etkisine göre alınırlar. Tüm dikişler alınsa bile %50 hastada belirgin miyop veya astigmat kalabilmektedir. Nakil sonrası yine daha iyi görme için kontakt lens kullanımı gerekebilir. Geride kalan miyop veya astigmat LASIK gibi excimer lazer prosedürleri veya arkuat keratotomi (kornea çizme) ile azaltilabilinir. Bunun için tüm sütürlerin en az 6 ay oncesinden alınmasi gerekmektedir. Kornea naklini takiben komplikasyon azdir ve doku retti, astigmatizm, büyük gözbebeği ve keratokonusun tekrarlanmasını içerir. Doku rettine az rastlanılır ve erken dönemde tedaviye başlanılırsa olayı geri dönüşturmek mümkündür.