Katarakt ameliyatında İki göz aynı anda ameliyat ediliyor mu?

İlk önce tek gözün ameliyatı yapılır. Ameliyat olan gözün iyileşme sürecinde görme işlevi diğer gözle yapılır. Ayrıca oluşabilecek enfeksiyon riskinden iki gözün birden etkilenmesi de önlenmiş olunur. Genellikle bir hafta sonra ikinci göz operasyonu yapılır.