Lazerle yakın görme tedavisi (Supracor)

Presbiyopi Nedir ?
Günümüzde ,hayatımıza bilgisayar ve akıllı telefonların da girmesiyle gözün yakın gözlüğü ihtiyacı daha da önemli hale gelmiştir.

40 yaş sonrasında ortaya çıkan yakını net görememe sorununa presbiyopi diyoruz.. Daha önce hiç göz problemi olmayanlar da  dahil, 40 yaştan sonra kitap ve gazete okumada, dikiş dikmede  veya bilgisayarda çalışmakta problemler yaşamaya başlar. Presbiyopi çocuk veya gençken ortaya çıkan  hipermetropi ile karıştırılmamalıdır. Presbiyopi  yaşa bağlı gelişen yakın görme sorunudur.
Presbiyopi gelişmeye başladıktan sonra kişi okuduğu kitabı, dergiyi, bir menüyü okuma mesafesi olan 35-40 cm'den daha uzakta tutma ihtiyacı duyar. Bulanık görmenin yanı sıra okurken başağrısı, göz ağrısı, yorgunluk ve uyku hali olur.
  Son yıllarda lazerle gözlükten kurtulma ameliyatları yaygınlaştığından  yakın gözlüğü ameliyatına ilgi duyulmaktadır.
Presbiyopi Nedenleri

Bildiğimiz Miyopi, Astigmatisma ve Hipermetropi'den farklıdır.

Gözümüzün içindeki merceğin (lensin) şekil değiştirerek yakındaki cisimleri net görme yeteneği vardır. Gözümüzü bir  fotoğraf makinası gibi düşünün; tek bir objeyi uzak veya yakında netleştirmek için makinanın objektifi  ile ileri geri ayar yaparak objeyi net  görmeyi  sağlarız. Gözümüzdeki lens de fotoğraf makinesinin objektifidir. Ancak, lensimizin yeri sabit olduğundan ileri geri hareket etmek yerine kalınlığını arttırarak objeleri net görmemizi sağlar. Lensin etrafında silier cisim denilen bölgedeki kaslar kasılıp gevşeyerek lensin şeklini değiştirir. Bu olaya akomodasyon denir. Yaş ilerledikçe akomodasyon yeteneğimiz, lensin esnekliği, elastikiyeti ve silier cisim kaslarının kasılabilme yeteneği azalır. 60 yaş civarında yok olur.

Örneğin 20 yaşında bir insan 12 diyoptri civarında uyum yaparak 8 cm kadar yakın bir objeyi net görebilirken, 45 yaşında ki bir insanın akamodasyonu 4 diyoptri ye iner ve ancak 25 cm ve ötesindeki cisimleri net görür. 50 Yaşında akamodasyon 2 diyoptriye, yakını net görebilme 50 cm ve ötesine gider.

Özet olarak prespiyopiye yaşa bağlı fizyolojik bir değişim diyebiliriz.

Presbiyopi ve Diğer Görme Kusurları

Eğer başka bir kırma kusuru yoksa presbiyopi'ye bağlı gözlük ihtiyacı bayanlarda 42-43 erkeklerde 44 - 45 yaşlarında başlar.

Ancak önceden azda olsa  +0,75,+1.00 gibi bir  hipermetropi kusuru varsa yakın görme sorunları 38- 39 yaşta ortaya çıkabilir. Miyop kişilerde yakın görme sorunu olmadığı veya olmayacağı düşüncesi yanlıştır.

45 yaşında - 1.50 derece miyop olan bir kişi daimi gözlüğünü takmaya devam ederken, yakını gözlüğü ile bulanık ve zor göreceğinden yakına bakarken gözlüğünü çıkarmak yani +1.50 derece olan presbiyopisini gözlüğünü çıkararak düzeltmek zorundadır. Yani okurken gözlük takmak yerine gözlüğünü çıkarmak zorundadır.

YAKIN GÖRME CERRAHİSİ YÖNTEMLERİ

Kornea Tabakasına Lazerle  Uygulanabilen Yöntemler

1-  Excimer Laserle Monovizyon Lasik: Her insanın sağ el sol el gibi daha çok kullandığı bir dominant (baskın)  gözü vardır.Yani beyin  bir gözü(dominant)  diğerinden daha çok kullanır. Monovizyon sistemde excimer laser ile görme kusuru düzeltilirken , dominant göz uzağı tam görecek şekilde, dominant olmayan göz ise yakını daha iyi görecek şekilde (-0.75 - 1.00 derece) ayarlanır. Böylece yakın gözlüğe bağımlılık tam olarak kaybolmasa da azalır.

Ancak bu yöntemde bir gözün bulanık olması nedeniyle başağrısı, göz ağrısı, gece görüş zorluğu şikayetleri %30 hastada görülür. Ayrıca derinlik hissi az da olsa bozulur.

2- SUPRACOR:
Supracor uzak ve yakın görüşü tek seansta düzeltebilen bir lasik yöntemidir.Supracor tekniği sadece Technolas,TENEO excimer lazer cihazları ile mümkündür.Kendi özel yazılımı sayesinde korneaya  excimer laser uygulanarak  kornea nazikçe yeniden şekillendirilir. Diğer yöntemlerden farkı her iki göze uygulanmasıdır.

Yakın görüş Supracor tedavisinin amacı; gazete, restoran mönüsü, bilgisayar ya da cep telefonundaki her gün karşılaştığınız yazıları gözlüksüz okuyabilmeniz için yakını görme gücünüzü iyileştirmektir. Supracor uzak görüşü bozmadan hem uzak hem de yakın görmeyi tek seansta düzelten güvenli ve etkili bir yöntemdir.

% 90 başarı şansını yakalamanızı sağlayan en yeni yöntemdir.

Presbiyopik algoritması sayesinde her iki göze birden yapılır. Hipermetrop, miyop ve katarakt operasyonu olmuş ancak sadece uzak lensi takılmış gözlere uygulanır. Tek seansta hem uzak hem yakın görme düzeltilmektedir.  Diğer presbi-Lasik yöntemlerinde Pupil (gözbebeği) alanı içerisinde istenmeyen aberasyon (sapma) oluşup uzak görüş bozulurken, bu yöntemde istenmeyen aberasyonlar oluşturulmadan sonuca varılmaktadır.

Supracor için bazı uygunluk kriterleri vardır. Bunlar muayene ve ölçümlerle tespit edildikten sonra tedavi uygulanabilmektedir.:
 Lasik yöntemine uygun olan her göze Supracor da uygulanabilir.
Hipermetroplarda +4.00 derece, 2 astigmat
Miyoplarda -7.00 dereceye kadar  yapılabilmektedir.
 Kısıtlamalar ise yine lasik adaylarındaki gibi kuru göz, katarakt, ince kornea, glokom, keratokonus gibi göz hastalıklarını içermektedir.

3-Korneal İmplantlar(Acufocus, KAMRA): Korneaya femtosecond laserle cep hazırlanarak buraya ortası delik ince bir disk yerleştirilir ve yakın görme derinliği artırılır. Dezavantajları Monovizyon yöntemi gibi tek gözün yakına ayarlanmasıdır. Ayrıca zamanla bu diskte birikimler olmakta ve çıkarılması gerekmektedir.

Göz Lensinin Değişimi ile Yakın Tedavisi

Göz içi lensi - Refraktif  Lens Değişimi

- Multifokal Lensler : Katarakt operasyonu ile gözün kendi lensinin alınıp yerine multifokal yani birden fazla fokus odağı olan mercek konulmasıdır. Son yıllarda ameliyat tekniklerinin ve merceklerin kalitesindeki artışla sonuçlar yüz güldürücüdür. Genç kataraktlılarda, lasere uygun olmayan presbiyopi çağındaki kişilerde monofokal lensler yerine tercih edilmesi gereken lenslerdir. Ancak burada hasta seçimi ve hastanın doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Hastanemizde de katarakt cerrahlarımız tarafından yaygın bir şekilde uygulanan bu yöntemde lensin tipi tamamen doktorun tercihindedir.


- Akomodatif  Lensler: Doğal merceğimiz gibi vitre yardımıyla  ileri geri hareket edebilen lenslerdir. Günlük yaşamda uzak ve yakın sorunlarını oldukca azaltan lenslerdir. Henüz geliştirilme aşamasındadırlar.