Hipermetropi Çeşitleri

Hipermetropi Üç Çeşittir :

1. Uzunluk hipermetropisi
2. Eğim hipermetropisi
3. Kırıcılık hipermetropisi

a) Yapısal Hipermetropi: Gözün kırıcı ortam yapısıyla oluşur.

1. Gözün ön-arka uzunluğuna bağlıdır. Gözün kırıcı ortamları (kornea, göz merceği) normal yapıda olmasına karşın gözün ön-arka uzunluğu normalden (24 mm) kısadır. Bu gözlerde ön kamera açısı dar olduğu için akut açı kapanması glokomu riski, optik sinir başı girişte küçük olduğu için ve genellikle +4 dioptri üzeri yüksek hipermetroplarda yalancı papilla ödemi görünümü ile sonuçlanır.

2. Eğrilik hipermetropisinde; göz normal uzunlukta olmasına karşın kornea ve göz merceğinin eğrilik yarıçapı azalmıştır.

3. İndeks hipermetropisi ise; kırıcı ortamların kırıcılık indisindeki değişiklik (örneğin; kortikal katarakt) söz konusudur.

b) Akomodatif Hipermetropi: Hipermetrop gözler genellikle yakını iyi görmediğinden görüntüyü netleştirmek için aşırı uyum (akomodasyon) yapar. Uyum veya akomodasyon olayı 6 m''nin içindeki nesnelerin net görünmesi için göz merceğinin kırıcılık gücünü değiştirerek hayalin odaklaşmasını sağlamasıdır. Dolayısı ile hipermetropi gizli (latent) akomodasyonla gizlenen hipermetropi (akomodatif hipermetropi) ve açık (manifest) yani kişinin akomodatif gücü ile düzelterek normal görmesidir. Dolayısı ile bu tip kırma kusurları olan hastalarda ilk muayenede elde edilen ölçümlerin açık örneğin +1 dioptri iken, uyum ortadan kaldırıldığında (siklopleji ile) +2 dioptri oluyor ise aradaki fark yani +1 dioptri akomodatif hipermetropi veya gizli hipermetropidir. Özellikle çocuklarda kırılma kusuru muayenesinde  uyum ortadan siklopleji aracılığı ile kaldırıldıktan sonra değerlendirilme­lidir. Akomodatif faktör nedeni ile uyum mekanizması yakın görme refleksini (uyum, göz bebeğinin ufalması ve gözlerin içe dönmesini) artırdığı için bu tip çocuklarda içe kayma (esotropia) eğilimi vardır.