Miyopun nedenleri nelerdir?

Ailede miyop olduğu zaman, çocuklarda olma riski de vardır. Yani genetik bir geçiş söz konusu olabilir. Genetik geçiş miyop açısından oldukça önemlidir.

Çünkü genetik geçiş oranı yaklaşık yüzde 80’i bulmaktadır.

Nadiren de olsa, ailede miyop olmadığı halde çocukta miyop görülebilir. Bu yüzden çocuklarda lise çağında gözlük takma oranı artabilir. Özellikle gelişmiş ülkelerde gözlük kullanma oranı biraz daha yüksektir.