Lasek-PRK Tedavisinin Diğer Göz Tedavilerinden Farkı?

Tedavi aşamaları bakımından lasikten önemli farkları bulunmaktadır.

Lasik'te şeffaf tabakadan kapak kaldırılırken, lasek'te bu aşama bulunmamakta, sadece soğan zarı gibi ince epitelyum tabakası kaldırılmaktadır. PRK'dan farkı epitelyum tabakasının PRK'da atılması, LASEK'te korunmasıdır.

Bu, lasekte ağrının daha az olmasını ve iyileşme sürecinin kısalmasını sağlar. Lasek tedavisi lasik'e kıyasla daha basit bir işlemdir. Ancak tedavi sonrası iyileşme süresi daha uzun olmaktadır.