Anoftalmi ve Mikroftalmi

Anoftalmi ve mikroftalmi genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ancak, mikroftalmi bir ya da her iki gözün anormal derecede küçük olması iken, anoftalmi gözlerden birinin ya da her ikisinin hiç olmamasıdır. Bunlar hamilelikte gelişen ender hastalıklardandır ve diğer doğum kusurlarıyla alakalı olabilirler.

Anoftalmi ve mikroftalminin nedeni nedir?

Bu bozuklukların nedeni genetik mutasyon ya da anormal kromozomlar olabilir. Araştırmacılar emin olmasalar da; X-ışınına maruz kalmak, kimyasallar, uyuşturucu, pestisitler (zirai ilaçlar), toksinler, radyasyon veya virüsler gibi çevresel faktörlerin anoftalmi ve mikroftalmi riskini arttırdığı sanılmaktadır. Bazen hastada bu bozukluğun neden olduğu hiç tespit edilememektir.

Anoftalmi ve mikroftalminin teşhisi

Gerçek anoftalminin teşhisi mikroskopik  muayene ile doğrulanır. Bu muayenede gözden alınan bir parça doku incelenir. Mikroftalmi teşhisi ise göz ölçümü ile doğrulanır. Erişkinlerde eksen uzunluğu 21 mm'den küçük, çocuklarda ise 19mm'den küçük olan gözler mikroftalmi olarak tanımlanır.

Anoftalmi ve mikroftalmi tedavi edilebilir mi?

Şiddetli anoftalmi veya mikroftalmide görüşü düzeltebilecek bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak daha az şiddetli olan mikroftalmi vakalarında ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahaleler işe yarayabilir. Neredeyse her vakada bir çocuğun görünüşünün iyileştirilmesi mümkündür. Dış görünüşün düzeltilmesi amacıyla ve göz yuvasının gelişimini desteklemek için çocuklara prostetik (yapay-takma) göz takılabilir. Anoftalmi ve mikroftalmi olan yeni doğan bebeği, pediatri uzmanının yanı sıra, vitreoretinal hastalıklar, orbital ve okuloplastik cerrahi, oftalmik genetik ve prostetik cihazlar üzerine uzman olan pek çok doktorun görmesi gerekecektir. Her bir uzman, çocuk ve ailesi için en iyi sonucu veren olası tedaviler hakkında bilgi verebilir. Prostetik göz hastalıkları uzmanı, yüzü destekleyecek ve göz yuvasının büyümesini sağlayacak olan konformerleri ve plastik yapıları yapacaktır. Yüz geliştikçe yeni konformerler yapılması gerekecektir. Anoftalmi olan bir çocuğun göz yuvasını genişletebilmek için konfermerlerin yanı sıra ekspanderler (doku genişleticiler) de gerekebilir. Yüz bütünüyle gelişimini tamamladıktan sonra ise, prostetik göz yapılıp takılabilir. Prostetik gözler görüşü iyileştirmezler.

Rezidüel görme ve mikroftalmi

Mikroftalmi olan çocuklarda rezidüel yani sınırlı görme söz konusu olabilir. Dış görünüşün iyileştirilmesi için mikroftalmik göz, görme yeteneği korunacak şekilde protez ile kapatılabilir.

Anoftalmi ve mikroftalminin önlenmesi

Klinik bulgular genellikle genetik yatkınlıkla ilişkili oldukları için, her iki hastalığı da önlemek için bilinen herhangi bir yöntem yoktur.