Gözlük takmamanın miyopa etkileri

Miyoplarda gözlük takıp takmamanın miyopinin ilerlemesine doğrudan bir etkisi yoktur.

Gözlük takmak kişiye görme konforu sağlar ve onu rahatlatır. Gözlük çıkarıldığında ise daha kötü görmeye yol açar. Başka bir etkide bulunmaz.

Bir dönem, kontakt lens takanlarda miyopinin daha az geliştiğine dair bir söylenti oldu. Oysa bunun gerçekle bir ilgisi yoktur. Miyopi büyüyeceği kadar büyür. Bunu lens ya da gözlük kullanımı durdurmaz.