Göz Lasik Tedavisi Nasıl Yapılır?

• Operasyondan  önce göze uyuşturucu damla konulur.
• Göz ve göz kapakları sterilize edilir.
• Hasta laser odasına alınır. Otomatik Microkeratom veya Femtosecond Lazer  ile LASIK flebi oluşturulur.
• 100-110  mikron kalınlığındaki menteşeli kornea flebi kaldırılıp kenara yatırılır.
• Laser tedavisi 15 ile 50 saniye arasında (dereceye göre farklı) uygulanır. Hasta bu esnada gösterilen ışığa fikse olur. Gözdeki oynamaları Eye Tracker sistemi ile laser takip ederek uygun yere atışını gerçekleştirir.
• Menteşeli kornea flebi laser yapılan yerin üstüne yani eski yerine kapatılır. Fleb eski yerine güzel yerleştirildiğinde osmotik kuvvetle yapışır, sütür gerektirmez ve kuvvetli ovalamadıkça yerinden oynamaz.
• Bir göz için işlem süresi 5 dakikadır. İki göz ayni anda opere edilir.
• Göz pansumanına gerek yoktur.