Supracor Tedavisinin Riskleri

Supracor tedavisi aynı anda hem uzak hem de yakın görme bozukluklarını tek seansta excimer lazerle, LASIK tekniği kullanarak düzeltir.

Riskleri arasında bir süre uzak görmenin bulanık olması, yakın görmenin beklenenin altında kalması (%10) sayılabilir. Ayrıca LASIK tekniğinde nadir de olsa görülebilen enfeksiyon, reaksiyon veya flep komplikasyonlarını riskleri arasında sayabiliriz.