Lasik - PRK (Göz Lazer Cerrahisi) Kimlere Uygulanır?

Kimler İçin Uygun

- 1-12 derece miyoplar

- 7 dereceye kadar hipermetroplar

- 5 dereceye kadar astigmat,

- 18 yaşını geçmiş ve son iki yıldır numarası sabit olan 

- Korneası operasyona uygun gözlere sahip kişiler için uygundur.