Yakını net görememenin (Hipermetropi) tedavisi yalnızca gözlük müdür

Yaşa Bağlı  yakını görememe problemine presbiyopi denir. Gözlük, kontakt lens ve lazer yöntemleri ile tedavi edilebilir.

Bu kez görüntü arkadan öne toplanmaya çalışıldığı için kenarları ince, ortası kalın mercek kullanılıyor. Kontakt lensin de aynı özellikleri taşıması gerekiyor.

Günümüzde hipermetropinin lazer tedavisindeki başarı oranı yüzde 90 lara kadar yükseldi. Üstelik, artık 6 - 7 derecedeki ciddi hipermetropiler de rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Hipermetropinin tedavisinde de miyopideki kriterler söz konusu.

Yaklaşık 10 dakika süren ameliyat işlemleri sırasında hasta hiçbir ağrı ve acı hissetmiyor.

Sadece gözüne ışığın geldiğini fark ediyor.