Televizyonu yakından izlemek miyopa neden olur mu?

Televizyonu yakından izlemek miyopiye neden olmaz.

Bu halkın kendi ürettiği yersiz bir endişedir. Çok yakından televizyon izleyen çocuk zaten miyop olduğu için televizyonu iyi görebilmek için yaklaşarak izler.

Yani yakından kitap okumak , televizyon seyretmek miyopiyi arttırmaz. Yapılan araştırmalarda  pek kitap okumayan az gelişmiş ülke insanlarının daha az gözlük taktığı, çok daha gelişmiş ülkelerde, çok fazla kitap okuyanların daha fazla miyop olduğu  saptanmıştır. Yani gözlük gelişmiş ülkelerde daha fazla takılıyor.
Ancak yapılan istatistiksel araştırmalar tüm dünyada her yıl miyop olan kişi sayısının arttığı bilinmektedir.

Bunun nedeni de yoğun bilgisayar, telefon kullanımı ile açıklanmaya çalışılmaktadır.