Q-Value Tedavisi

Kliniğimizde kullandığımız excimer laser cihazlarından biri olan ALCON Wavelight Allegretto excimer lazerinin yapabildiği, Topography Guided (T-CAT), wavefront optimized tedavilerinin yanında görme bozukluklarının tedavisi için kullanılan yeni boyutta bir teknolojidir. Kornea asferitesinin (düzgünlüğünün) kişiye göre ayarlanmasıdır.

Kornea asferitesi Q-Value olarak adlandırılmaktadır. Korneanın dik ve düz meridyenlerinin esneklik değerleri ile K değerleri allegro topolyzer cihazıyla ölçülür.

Bu ölçümler kişiye göre planlanan asferite programı olarak lazer tedavisine aktarılır. Bu tedavi ile korneanın tüm yüzeyinde simetri sağlanmakta, ayrıca görme keskinliği  mesopik (yarı karanlık) ve skotopik (karanlık) ortamlarda daha iyi olmaktadır.