Lasik (Lasek) Lazer Tedavisi

LASEK-PRK ve NO-TOUCH yöntemleri ; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan lazer teknikleridir. Hepsinde temel prensip aynıdır. Günümüzde bu göz bozukluklarının tedavisinde altın standart, diğer bir deyişle üstünlüğü kabul edilmiş lazer tekniği LASIK’tir.

Ancak korneanın LASIK için yeterli kalınlıkta ve uygunlukta  olmadığı durumlarda bu teknikler tercih edilmektedir.