Hipermetrop göz kusuru hangi mercekle düzeltilir?

Hipermetrop miyoptan farklı olarak yakını görememe sorunudur. Ancak 40 yaş sonrası gelişen presbiyopi ile karıştırılmamalıdır. Çocukluk veya erişkin yaşta ortaya çıkan hipermetropta yakın görme yanında uzak görme de bozuktur. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Hipermetropide odak noktası, dışbükey mercek ile düzeltilmesi olarak da adlandırılabilir.

Kırma kusurlarının en yaygın tedavisi gözlük kullanılmasıdır.

Hipermetrop gözlük camları, ışığın retinada odaklanmasını sağlayan ve gözün kırma gücünü arttıran ince kenarlı –dışbükey- merceklerdir.

Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir. Kornea üzerine yapılan fotorefraktif keratektomi (photorefractive keratectomy, PRK) ve lazer eşlikli in situ keratomileusis (Laser Assisted In Situ Keratomileusis, LASIK) ile de hipermetrop düzeltilebilir..