Katarakt ameliyatından sonra gözlük kullanılıyor mu?

Ameliyat öncesinde göze takılan mercek numarası hesaplanarak, hastanın ameliyattan sonra uzağı gözlüksüz olarak görmesi sağlanmaya çalışılır. Hastaların genellikle ameliyattan sonra uzak için daha düşük numaralı olmak üzere, hem yakın hem de uzak için gözlük kullanmaları gerekebilir. Ameliyat sonrası gözlük sıklıkla ameliyatın birinci ayı dolduğu zaman verilir. Eğer gözlük daha erken verilirse gözlük numarasında zamanla değişiklik olur. Göziçine çokodaklı multifokal veya trifokal lens yerleştirlmişse hem uzak hem yakın gözlük ihtiyacı olmayacaktır. Akıllı lens ameliyatı