Katarakt ameliyat yöntemleri nelerdir?

Günümüzde en yaygın kullanılan katarakt operasyonu tekniği Fakoemülsifikasyon tekniğidir.

Son birkaç yıldır da Femtosecond Lazer ile Fako yöntemi uygulanmaktadır ve her geçen gün tüm dünyada ve kliniğimizde daha yaygın kullanılır hale gelmektedir.