Hem miyop hem hipermetrop olmak mümkün mü?

Gözdeki miyop derecesinin çok düşük olduğu, örneğin 1 derecelik bir miyobun söz konusu olduğu koşullarda, zaman içinde 1 derece hipermetroba dönüşmesi mümkündür. Ya da tam tersine, 1 derece hipermetrop göz, zamanla 1 derece miyoba dönüşebilir.

Ya da bir kişinin bir gözü miyop, bir gözü hipermetrop olabilir. Yani gözlerin birbirinden farklı kırma güçleri olabilir.

Fakat bir göz, aynı anda hem miyop hem hipermetrop olamaz. Bir göz ya miyop ya da hipermetrop olabilir. Zaman içerisinde miyop olan göz hipermetroba, hipermetrop olan göz miyoba dönebilir. Ama aynı anda ikisinin birden olması mümkün değildir.

Ancak miyop olan gözde, hipermetrobik astigmat olabilir. Keza gözde miyop olabilir, miyobik astigmat olabilir. Ya da göz hipermetrop olabilir, miyobik astigmat olabilir.

Yani göz kusurları arasına astigmatın girmesi, ayrı bir kategoriyi oluşturur. Bu miyop ve hipermetrop kategorisinden daha farklı bir durumdur.