Göz Kusuru Astigmatın Oluşumu Nasıldır?

Korneanın yuvarlak olmadığı, yumurta şeklinde oval olduğu bır durumdur. Yumurta veya rugby topu gibi astigmat olan bir korneanın 2 kesiti, temel eğrisi vardır, biri yassı diğeri ona 90 derecede daha diktir. Normal bir gözde yatay ve dikey eğriler arasında 0.50 derecelik bir fark vardır. Bu farkın fazla olması astigmatı oluşturur.

Astigmatta  iki farklı eğri, ışığı farklı kuvvette kırarlar ve retinada iki görüntü oluşmasına neden olurlar.

Göz merceği veya saydam tabakanın girintili çıkıntılı pürüzlü olmasından kaynaklanır.

Görüntü bulanıktır.

Silindirik mercekle düzeltilir.