Göz tembelliği tedavisinde yenilik

ÇOCUK VE GÖZ

Biz pek bilmeyiz ama bir çocuğun muayenesi doğumdan hemen sonra başlar. İlk rastlanabilecek olağandışılık, göz bebeğinde beyazlık ve/veya ışıkla görülen kırmızı yansımadaki düzensizliktir

Yerleşik ve yaygın uygulama çocukların 3 yaşında göz muayenesi olması yönündedir. Ancak aslında ilk muayenenin 1 yaşında olması, 3 yaşına kadar da mutlaka muayene edilmesi çok daha doğrudur.

Bebek

- Işık, cisim veya yakınındaki kişileri izleyemiyorsa,

-Gözlerinde kızarıklık çapaklanma varsa,

-Gözlerde titreme varsa,

-Gözlerin görünümünde olağandışılık varsa (göz bebeğinin beyaz olması gibi),

-Boynunda eğrilik (baş pozisyonu) varsa, hiç beklemeden göz muayenesi yapılmalıdır.

 Ayrıca bebeğin hiçbir belirtisi olmasa bile ailede ,

- Göz tembelliği,

-yüksek hipermetrop,

- doğumsal katarakt ve glokom, retinitispigmentoza (gece körlüğü) gibi rahatsızlık yaşayan bireyler varsa göz muayenesi 1. yaştan itibaren belli aralıklarla yapılmalıdır.

 

GÖZ TEMBELLİĞİ

Herhangi bir nedenle, çoğunlukla gözlerden birisinde retinanın ve dolayısıyla beynin o göze ait görme merkezinin yeterince uyarılamamasına bağlı, görme işlevindeki azlıktır.

Şaşılık, katarakt ve gözlerden birisindeki farklı ve yüksek kırma kusuru en çok tembelliğe yol açan nedenlerdir.

Katarakt ve şaşılık durumunda daha erken göz doktoruna başvurmayı gerektiren uyarılar mevcuttur.

Ancak tek gözde farklı ve yüksek kırma kusuru (anizmetropi) en farkına varılmayanıdır.Çünkü herşey normal gözükmektedir. Bu nedenlerle hiçbir belirtisi olmayabilir.

Çocuklarda normal, sağlıklı ve iki gözle derinlik hissini de kapsayan üst düzey görmenin öğrenilmesi, doğumla başlar ve 9-10 yaşa kadar tamamlanır.

Bu nedenle, görmenin öğrenilmesini engelleyen kırma kusuru, mümkün olduğunca erken tanınmalı ve düzeltilmelidir.

Zamanında düzeltilmeyen kırma kusuru, bu gelişimi engelleyerek tembelliğe neden olur. Göz tembelliği gözlerin tam kapasiteyle kullanılmaması anlamına gelmektedir. Genellikle tek gözde oluşur. Görülme sıklığı fazladır ve hemen her 100 kişiden üçünde görülmektedir.

Teşhisi son derece zor ve ancak bir göz uzmanının fark edebileceği bir rahatsızlıktır. Çoğu vakada göz tembelliğine yol açan durumlar kalıtsal olabilir. Özellikle ailesinde göz tembelliği olan çocuklar göz doktoru tarafından mutlaka muayene edilmelidir. Göz tembelliğinin tedavisi için en ideal zaman, ergenlik çağı öncesi yıllardır.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ

1- KAPAMA: Küçük yaşlarda uygulaması basit ve etkili uygulamadır. İyi gören göz diğer gözün tembellik derecesine göre günde 2 saat veya daha fazla kapatılarak tembel gözün çalıştırılmasıdır. Ancak kapama tedavisi 9-10 yaştan sonra yarar sağlamaz.

2- AKILLI GÖZLÜKLER: Bir gözü kapamayı bazen çocuklar istemez ve aileler de uygulama için zorlanabilir. Akıllı gözlükler sayesinde kapama daha kolaydır. Çocuğun gözünde gözlük varken daha önce ayarlanmış zamana göre gözlük camıkendiliğinden  kararır ve çocuk farketmeden tembel gözü çalışır.

3- AmbPiNet

Son yapılan calışmalara göre el-goz koordinasyon calışmalarının ambliyopi tedavisinde faydalı olduğu ortaya cıkmıştır. AmbPiNet bir bilgisayar programı olup çocuklarda  gozun gorme performansını, el-göz koordinasyonunu etkin kullanarak daha iyi hale getirir. Doktorun belirlediği programa göre evde uygulanır.

4. NÖROVİZYON

Görme de konuşmayı, yürümeyi öğrenmek gibi öğrenebilir bir fomksiyondur. Nöroviyon sistemi evde uygulamayaı sağlayan beyin -göz koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan bir egzersiz programıdır.Eğitim seansları esnasında, bir dizi görsel uyarmalar ve tekrarlanan görüntüler ile beyin eğitilir ve görsel işlevin arttırılması sağlanır. Görmeyi geliştirebilmek ve daha iyi görmemizi sağlayabilmek için, Nörovision kişinin performasını sürekli olarak analiz eder ve kişiye özel eğitim seanslarını hazırlar. Nörvizyonun avantajı sadece çocuklarda değil erişkinlerde de uygulanmasıdır.

5-  SANAL GERÇEKLİK TERAPİSİ: YENİ !!

Kliniğimiz Göz tembelliği departmanında uygulamaya başladığımız bu çok yeni tekonoloji , Oculus Rift Gözlükleriyle( 3-D) üç boyutlu dünyada göz eğlenceli bir şekilde gözleri çalıştırmaktadır. Bu yöntemin diğerlerinden farkı iki göz açık bir şekilde uygulanmasıdır. 50 yaşta bile 40 seans sonunda üç boyutlu görme sağlayan bu yöntem sayesinde diğer yöntemlerle  iyi sonuç alamadığımız hastalarımızda en az 2-3 sıra görme kazancı sağladık.