Cerrahi Tedavi ile Miyop Tedavi edilir mi?

Kornea ve lens üzerinde yapılan girişimlerle kırılma kusurunun kalıcı tedavisi sağlanır. Günümüzde en yaygın kullanılan yöntem LASİK'tir. Son yıllarda tanıtılmaya başlanan SMILE tekniği ve No touch tekniği hem sonuç olarak hem iyileşme döneminin uzunluğu açısından LASİK'i yakalayamamıştır. 

Göz içi lens uygulaması lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek numaralara sahip gözlerde tercih edilen bir yöntemdir. Korneaya halka uygulamasında özel bir yöntemle kornea çevresine bir oluk açılır. Bu oluğun içinden saydam bir halka parçası geçirilerek korneanın düzleşmesi, dolayısıyla miyop tedavisi amaçlanır. Başka cerrahi yöntemler de mevcuttur. Bunlar keratomilozis, epikeratofaki ve keratoplasti olarak sayılabilir, ancak lazerin çıkışı ile bu tekniklerin kırılma kusurlarının tedavisinde kullanılışı maziye gömülmüştür.