Miyop (Uzağı Görememe) Sebepleri Nelerdir?

Miyopluk vakalarının çoğunda sebep, göz yuvarlığının biçiminde yaşanan doğal bir değişmedir. Nadir rastlanmak üzere, miyopluğa korneada veya lenslerdeki bir değişme sebep olabilir.

Uzağı görememe sorunu, göze gören ışık ışınlarının retinanın önünde odaklanmasına neden olur. Normalde ışık doğrudan retina da odaklanmalıdır.

Miyopi doğuştan olabileceği gibi, çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak da oluşup ilerleyebilir. Aşırı okuma ve bilgisayar ekranına bakma başlıca çevresel faktörlerdir.

Miyopinin nedeni olarak genetik etkenler kabul edilmektedir. Hastalar uzağı net gör­memekten şikâyetle doktora başvururlar. Miyopi derecesi skiyaskopi yöntemi ile saptanır. Tedavi için göz doktoruna baş vurmalıdır. Miyop olanlara, önde oluşan görüntüyü geriye, retina üzerine düşürmek amacıyla ıraksak denilen kalın kenarlı mercekleri bulunan gözlük verilir.