Astigmatın tedavi yöntemleri nelerdir?

Düzenli(kurala uygun astigmat tipi) astigmatizmanın tedavisinde gözlük, kontakt lens veya lazer tedavisi de uygulanabiliyor. İleri astigmat hastalarında ise kornea nakli bile uygulanabiliyor.

Astigmat tedavisi mümkün olan bir hastalık. Ama tam bizim halk arasında "tedavi"den anladığımız iyileştirme, ilk sağlam haline geri dönüş anlamındaki tedavi değil. (Lazer operasyon hariç).

Astigmat üç şekilde tedavi edilebiliyor:

1- Gözlük
Klasik tedavi, göz doktorunuzun muaynesi sonucu size uygun göreceği gözlük ile tedavi.1 dereceden yüksek astigmat varsa gözlüğü sürekli kullanmalısınız. Sadece bilgisayar başında veya okurken kullanmanız pek de iyi bir şey olmayacaktır.

Gözlük kullanarak astigmat numaranız azalıp yok olmaz. Bazı dönemler numara yükselebilir, bazı dönemlerde ise numaraların düşebileceği söylenmektedir.

2- Lens
Lens, gözlük kullanmak istemeyen kişilerin tercih edeceği bir alternatif olsa da lenslerin türü ve kullanımı gibi konuların birey için çok da kolay olmayacağı belirtilmekte. Düzenli ve düzensiz astigmat türlerine göre  lensle tedavi değişiklik göstermektedir. Bu konuda da muhakkak göz doktorundan detaylı bilgi almalısınız

3- Lazer
Astigmatlar için uygulanan lazer tedavilerinde de başarı oranları hızla yükseldiği söylenmektedir. Fakat her astigmat rahatsızlığına bu yöntem uygulanamakatadır. Hastaların sadece %90'sinin lazer tedavisine uygun olduğu söylenmektedir. Başarının en iyi olduğu grup  miyop olanlardır.(%98 başarı)  Hipermetrop ve mix astigmat türlerinde başarı (lazer tedavi sonrası derece kalması) oranları %90-95'lere gerilemektedir. Hangi astigmatlı gözlere lazer uygulanabileceğine detaylı bir göz muayenesi, kornea kalınlığı, astigmatın tipi,uygulanacak kişinin yaşı, eşlik eden bir hastalığın olup olmadığından sonra karar verilebilir.