Arpacık ve Şalazyon

Arpacık

Arpacık, göz  enfeksiyonlarından biridir. Hastalık, aniden, 1-2 gün içerisinde oluşur ve gözdeki batma, gözkapağındaki gerilmelerle beraber kendini gösterir. Başta bir nokta halinde olan bozulum, 1-2 gün içinde ağızlaşma (püstül) durumuna geçer.

Erken teşhiste damlalar, antibiyotikler ve merhemler arpacık oluşumunun önüne geçebilirken, tanıların genelde 1-2 günü aşması nedeniyle, hastalık daha geç düzelmektedir. Arpacıklı hastalarda, ışığa hassasiyet (fotofobi) vardır; ışığa bakan arpacıklı gözde yaşarmalar meydana gelmektedir. Bu aşamada, hasta göze sıcak kompres yaparak arpacığın yayılmasını önleyebilir. Bir kaşığa sarılı pamuk, gözü acıtmayacak kadar sıcak bir suya batırılarak gözde 10 dakikalık aralarla tutulduğunda, arpacığın sebebi olan mikroorganizmaların, bulundukları yağ keseciklerinden dışarı çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Şalazyon

Her insanın göz kapaklarında salgı bezleri bulunmaktadır. Zaman içerisinde bu alanda iltihaplanma oluşabilir. Şalazyon adını verdiğimiz bu sorunda göz kapağı iltihaplanmasıdır. Göz kapağında ağrı yapmayan sert yumrucuk oluşumu gözlenir. İltihaplı bir görünüm yoktur. Ancak cerrahi ile alınarak tedavi edilirler.