LASEK ve NO-TOUCH Tedavisinin Lasik Yönteminden Farkı

LASEK, PRK yöntemine çok benzemekle birlikte en önemli farklılık PRK''da olduğunun aksine kaldırılan ince tabakanın excimer lazer ile kırma kusurunun düzeltilmesi sonrası LASİK'te olduğu gibi tekrar yerine konulmasıdır. Bir başka farklılık ise LASEK''te lazer uygulaması öncesi kornea yüzeyindeki ince tabakanın kaldırılma yöntemidir. PRK''da tabaka özel bir bıçak yardımıyla kaldırılırken LASEK''te tabaka önce konsantrasyonu düşük alkol solüsyonuyla zayıflatılmakta daha sonra bıçak kullanılmadan yüzeyden sıyrılmaktadır. LASEK''te lazer işlemi sonrası yerine konulan ince yüzeysel tabakanın iyi yerleşmesi için genellikle birkaç gün koruyucu kontakt lens kullanmak gerekir.

PRK''da olduğu gibi LASEK''te de işlem sonrası gözlerde yabancı cisim hissi belirgindir ve görme bulanıklığı birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir. Bu süre sonunda istenilen görme kalitesine ve rahatlığına ulaşılır. Özellikle normalden ince korneası bulunanlarda seçilen bir yöntemdir.

Son zamanlarda yeni bir yöntemmiş gibi duyurulan No-Touch (Dokunmasız) <Lazer yöntemi de <Lasek veya PRK gibidir. Ancak kaldırılan epitel tabakası mekanik değil excimer lazerle kaldırılmaktadır. Böylece epitelin kaldırılması ve laserle korneanın yeniden şekillendirilmesi lazerle yapıldığından dokunmadan lazer adını almaktadır. Ancak iyileşme süresi, bulanık görme, ilk 2 gün ağrı süreci PRK ve LASEK ile aynıdır.