Kortikonükleer Katarakt

Lensin dış yüzeyi ve içteki nükleusun kesifleşmesidir. Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesidir. Katarakt gelişimi 4 evreye ayrılabilir. 1. evre başlangıç, 2. evre kortikonükleer faz, 3. evre matur katarakt ve 4. evre kataraktın sertleşmiş nigra dediğimiz son aşamasıdır.

Günümüzde katarakt ameliyatlarının %90  kortikonükleer aşamadayken yapılmaktadır. Bu aşamada ameliyat hem hasta hem de cerrahi için kolaydır, komplikasyon gelişme riski yok denecek kadar azdır.