Katarakt Ameliyatı Hangi Koşullarda Yapılır?

Günümüzde rutin uygulanan katarakt cerrahisi tekniğinin adı Fakoemülsifikasyon (FAKO)’dur.

Bu teknikte bulanıklaşmış mercek ultrasonik titreşimlerle veya femtosecond lazerle küçük parçalara ayrılarak  emilmektedir.

Daha sonra merceğin çevresindeki zarın içine göz içi lensi yerleştirilmektedir.

Fakoemülsifikasyon tekniğinde göze 2-3 mm gibi küçük bir kesiden girilerek ameliyat yapılmakta ve dikiş konulmamaktadır.

Bu nedenle iyileşme süresi kısalmakta ve hasta ameliyattan hemen sonra net bir görmeye ulaşmaktadır.

Bu teknikle yapılan katarakt ameliyatı ortalama 15-20 dakika sürmekte, kataraktın yeni veya eski (sertleşmiş) olmasına bağlı olarak da bu süre biraz daha kısa veya uzun olabilmektedir.

Katarakt ameliyatı bebekler, çocuklar ve bazı istisnalar hariç lokal anestezi ile yapılır.

Lokal anestezi ise damla anestezisi şeklinde yapılabilir. Göze damla damlatılarak uyuşması sağlanır.