Supracor Tedavisi (Lazerle Yaşa Bağlı Yakın Görme Kusuru Tedavisi)

Supracor yakın görüşün düzeltilmesini sağlayabilen Lazer tedavisidir. Bu işlem esnasında gözün dış yüzeyine excimer laser uygulanılarak kornea nazikçe yeniden şekillendirilir. Lasik tekniği ile aynı olup sadece tedavi paterni farklıdır.

Presbiyopi cerrahisinde Supracor diğer refraktif cerrahi işlemlere nazaran daha güvenlidir. Aynı zamanda katarakt ameliyatı sonrası gözünde sadece uzağı gören tek odaklı mercek bulunan kişilerin de yakın görmesini iyileştirmek için kullanılır.

Yakın görüş Supracor tedavisinin amacı; gazete, restaurant mönüsü, bilgisayar, kitap harfleri ya da cep telefonunda her gün karşılaştığınız yazıları gözlüksüz okuyabilmeniz için yakını görme gücünüzü iyileştirmektir. Supracor uzak görüşü bozmadan, hem uzak hem de yakın görmeyi düzelten güvenli bir yöntemdir.

Supracor, sadece Baush+Lomb TENEO Ekcimer Laser  ile uygulanabilen  bir korneal tekniktir.

Kliniğimizde 6 yıldır uygulanmaktadır.

Presbiyopik algoritması sayesinde her iki göze birden yapılmaktadır.

Hipermetrop, Emetrop ve Miyop gözlere uygulanabilinir.

Tek seansta hem uzak hem yakın görme düzeltilir. Diğer Lazerle Presbiyopi tekniklerinden ayıran en önemli farkı tek göze değil iki göze uygulanmasıdır.

Supracor için bazı uygunluk kriterleri vardır, bu kriterler muayene ve ölçümlerle tespit edildikten sonra uygun olan her göze Supracor  uygulanabilmektedir. Uygunluk kriterleri LASİK kriterleri ile benzerdir.

Kısıtlamalar ise yine lasik adaylarındaki gibi kuru göz, katarakt, ince kornea, glokom, keratokonus gibi göz hastalıklarını içerir.