Supracor lazer göz tedavisi kalıcı bir tedavimidir?

Supracor tedavisi kalıcı bir tedavidir. Yani yakın görmede sağlanan başarı, kişinin yaşı ilerlediği zaman da devam eder.

Bu yöntemle kişinin yakını görmesinde 2-2,5 numaralık bir düzeltme sağlanmış olur. Zaten kişinin gözü, 60 yaşında 3 numaralık bir değere ulaşır.

Dolayısıyla en az 5 ila 8 sene kişi gözlüksüz okumaya devam eder. Zaten 60 yaşında bu ilerleme duracağı için, ondan sonrası için bir sorun olmaz. Yani sonuç itibariyle kalıcı bir tedavidir.

Eski tedavilerin başarısız olmalarından  dolayı, insanların aklına tedaviden sonra geri dönülebileceği sorusu gelmektedir. Oysa supracorun diğer tedavi yöntemleriyle hiçbir ilgisi yoktur.

Sonuçları miyop tedavisinden de bilindiği gibi, kalıcı bir tedavidir.